Предвид дългогодишното търсене на парцели за строителство в гр. София и други по големи градове на пазара са останали предимно обременени имоти. Почти невъзможно е да се закупи имот, върху който веднага да започне реализиране на инвестиционно намерение. Обикновено това е свързано с : уреждане на сметки по регулация, изработване на ПРЗ, ПР, изместване на подземна инфраструктура и др.

Проектиране и захранване на имота с външни връзки като : ток, вода, канал, газ и др. Всички тези процедури са свързани не само с изработване на проекти, но и с тяхното съгласуване от “врата на врата”. Много често и с нотариална помощ и заверка. Всичко това в крайна сметка вдига цената на инвестицията и ангажира месеци от времето на инвеститорите / нашите възложители/ . Това е и причината от години да извършваме тези услуги от името на клиентите ни чрез нашите специалисти и консултанти.

Част от работата ни е посещение и оглед на имота Ви , изчисляване на оферта на основание вашите проекти и задание. Предвид това моля да имате предвид  следното.  Ние не сме търговци и с едно “кликване” не можем да посочим цена . В нашата работа всяко ваше желание, детайл , местоположение на обекта и много други фактори имат значение за ценообразуването му.

За да изработим КОРЕКТНА оферта за вашия обект, която да не се налага да АКТУАЛИЗИРАМЕ по време на СМР, ние трябва да “преминем “през целия строителен процес. Това отнема време и изисква инженерен потенциал . Свързано е с уговорки и разговори с производители и доставчици на строителни материали , наши партньори и други. Това налага този  ни труд да получи финансово отражение.

1. Първоначален оглед на обекта за гр. София .

200лв.

2. Изработване на оферта с описание на всички дейности касаещи СМР и формиране на цена по позиции .

1% от офертната цена.

• При възлагане изработване на оферта, цената за посещение се приспада от цената на офертата.

• При подписване на договор за строителство, цената на офертата се приспада от стойността на строителството.

• Срок за изработване на оферта ,от 2 до 10 работни дни.

• В цената са включени 20 % печалба, 5% непредвидени разходи и фира.

• Посочените цени са без ДДС.

С уважение инж. Росен Евтимов.

Направи запитване